Hình ảnh khai giảng và khánh thành nhà hiệu bộ năm học 16-17

Tháng Mười 27, 2016 4:03 chiều

IMG_7893 IMG_7894 IMG_7926 IMG_7934 IMG_7935 IMG_7952 IMG_7967 IMG_7965 IMG_7964 IMG_7961 IMG_7969 IMG_7971 IMG_7975 IMG_7978 IMG_7983 IMG_7981 IMG_7980 IMG_7979 IMG_7985 IMG_7988 IMG_7990 IMG_7996 IMG_8013 IMG_8008 IMG_8006 IMG_7997 IMG_8014 IMG_8015 IMG_8016 IMG_8017 IMG_8029 IMG_8024 IMG_8019 IMG_8018 IMG_8032 IMG_8037 IMG_8041 IMG_8043 IMG_8053 IMG_8051 IMG_8047 IMG_8046 IMG_8057 IMG_8061 IMG_8064 IMG_8067 IMG_8079 IMG_8076 IMG_8073 IMG_8069 IMG_8082 IMG_8084 IMG_8086 IMG_8089 IMG_8099 IMG_8095 IMG_8093 IMG_8090 IMG_8100 IMG_8104 IMG_8105 IMG_8108 IMG_8123 IMG_8120 IMG_8119 IMG_8117 IMG_8133 IMG_8142 IMG_8148 IMG_8150 IMG_8160 IMG_8156 IMG_8153 IMG_8151