Lịch kiểm tra giữa học kì I năm học 2016-2017

Tháng Mười 27, 2016 8:52 sáng

Lịch kiểm tra giữa học kì I

Ngày 27/10/2016

 

Buổi sáng Buổi chiều
Từ 7h30’ – 9h thi môn Văn 7, 8Từ 9h30’ – 10h15’ thi môn Anh 7, 8 Từ 14h – 15h30’ thi môn Toán 6, 9

 

Ngày 28/10/2016

Buổi sáng Buổi chiều
Từ 7h30’ – 9h thi môn Văn 6, 9Từ 9h30’ – 10h15’ thi môn Anh 6

Từ 9h30’ – 11h  thi đề Tổng hợp 9

Từ 14h – 15h30’ thi môn Toán 7, 8

Chú ý:

Buổi sáng: giáo viên có mặt trước 7h

Buổi chiều: giáo viên có mặt trước 14h