Liên hệ

Trường THCS Hoành Sơn

Địa chỉ: Xóm 17 xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông Nguyễn Văn Chỉnh – Chức vụ: Hiệu trưởng 
Điện thoại:  02283 895 878

Email: truongthcshoanhsonnd@gmail.com