Tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

V/v ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Số kí hiệu 1980/QĐ-TTg Ngày ban hành 17/10/2016 Ngày bắt đầu hiệu lực 01/12/2016 Ngày hết hiệu lực N/A Thể loại Quyết định Lĩnh vực Khác Cơ…