Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Toán THCS

CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN TOÁN THCS Giới thiệu chung về chuẩn Chuẩn là những yêu cầu, tiêu chí (gọi chung là yêu cầu) tuân thủ những nguyên tắc nhất định, được dùng để làm thước đo đánh giá hoạt động. công…